torsdag 24. juni 2010

Ønsker forbud mot sittepute for barn i bil

VG skrev i går en artikkel om at den engelske forbrukerorganisasjonen Which ønsker et forbud mot sitteputer i bil da disse gir langt dårligere sikkerhet ved sidekollisjon enn hva en beltestol gjør. Norske Trygg Trafikk støtter ønsket om et forbud. Which oppfordrer produsenter av barneseter til å fase ut denne typen seter. Mange har kanskje fått med seg at den norske produsenten HTS allerede stoppet sin produksjon av sitteputer ved nyttår.

Sittepute er godkjent for salg, derfor må det være et godt alternativ til sikring av barn i bil
Mange foreldre tror at sittepute er et godt alternativ da dette er godkjent sikring, dessverre er det ingen barneseter som må gjennom sidekollisjonstest for å få en ECE godkjenning(denne godkjenningen må alle barneseter som selges i Europa ha). Hadde det blitt innført et krav om at setene måtte bestå en sidekollisjonstest for å oppnå ECE godkjenningen er det meget mulig at puter aldri ville blitt godkjent. Det forventes å komme endringer i reglementet for ECE godkjenningen i 2012, det blir spennende å se om putene har livets rett etter det.


30 barn under 12 år blir drept hvert år
Undersøkelser gjort i England viser at hvert år blir 30 barn under 12 år drept som passasjerer i bil og 300
blir skadet. Dessverre viser en telling utført av Which at 17 % av barna som er fra 4 år og oppover til 12(under 135 cm) sitter kun i ført bilens belter og 30 % brukte kun pute selv om dette kan gi alvorlige hode og nakkeskader ved sidekollisjon.


Lettelse når barnet kan benytte pute eller slutter med eget sikringsutstyr
Dessverre viser det seg at foreldre er alt for raske til å enten kutte helt ut sikringsutstyret til de eldre barna(før de når lovens grense på 135 cm) eller setter de kun på en pute. Pute er enkelt og lettvint, kanskje barna maser om å få sitte i bare sele fordi det er flaut å bruke sete. Husk på at sikringsutstyret brukes for å unngå at barnet skal pådra seg alvorlige eller kanskje livstruende skader ved en kollisjon. Heller et barn som er litt flaut og misfornøyd i baksetet enn et barn som blir alvorlig skadd uten beltestol. Velger man å sette barnet i en beltestol har man gjort sitt ytterste for å forebygge alvorlige skader. Noen ting kan man dessverre ikke forhindre at skjer, men skulle noe skje behøver man ikke å tenke hadde vi bare valgt bedre sikringsutstyr. Husk at det er foreldrene som bestemmer hvordan barna skal sikres, barn forstår ikke selv hvilke konsekvenser det kan få å bare sitte på pute eller i bilens belter. Barn trenger oss som foreldre til å ta gode valg på deres vegne. Barna er det kjæreste vi har.Les mer om sikring av eldre barn og se forskjellen på pute og beltestol ved sidekollisjon.


Ønsker ikke forbudBoye Hansen uttaler til VG at de har observert biler som har blitt trykket inn så mye som 70 cm i siden og barn som har sittet i beltestol har kommet så godt som uskadd fra ulykken. Allikevel ønsker ikke Boye Hansen noe forbud da han mener pute er bedre enn ingenting. Boye Hansen uttaler seg også til VG om en sikrings grense som ender når barna når 10 år:
En annen god grunn til ikke å forby sitteputer eller stanse produksjonen av disse, er at enkelte barn faktisk trenger sitteputer, selv om de er over 10 år som er sikringsgrensen, mener Trond Boye Hansen.
Hvor tar Boye Hansen og VG denne grensen fra? Slik Sikring av barn i bil kjenner til Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn går det ingen grense ved 10 års alder. Barn SKAL sikres i bil til de er 135 cm(150 cm - se forklaring lenger ned i innlegget) lange eller til de når 36 kg som er øvre vektgrense på sikringsutstyret. Har man en 10-åringen som er under 36 kg og under 135 cm skal dette barnet altså sikres på minimum en pute aller helst bør barnet sitte i en beltestol.


Dette sier forskriften:
§ 1

b)Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.

c)Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, 
kan barn under 150 cm og over 135 cm bruke ordinært bilbelte.Kort sagt betyr utsnittet over at har man et barn under 36 kg og 150 cm er dette barnet pålagt å bruke sittepute eller beltestol om dette finnes i bilen. Legger man igjen sikringsutstyret hjemme er man ikke omfattet av påbudet. MENdet anbefales for barnets sikkerhetsskyld å bruke beltestol så lenge som mulig(til det når vektgrensen på 36 kg).

Husk at små barn bør sitte bakovervendt så lenge som mulig, helst til de er fire år, gjerne lenger om det lar seg gjøre, deretter bør de sitte i beltestol til de er store nok til å sitte med bilens egne belter.

1 kommentar:

  1. Omsorgen for våre barn er overordnet. Men når kommersielle krefter bruker dette argumentet på bekostning av sikkerheten lukter det svidd. Steve Levitt holder et glimrende foredrag med overraskelser om tema:
    http://www.youtube.com/watch?v=um5gMZcZWm0

    Til ettertanke

    SvarSlett

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin