torsdag 27. mars 2008

Sikring av eldre barn i bil - opp til ca. 11 år.

Barnet har vokst ut av de største bakovervendte barnesetene. Hva sier loven om sikring av de store barna i bilen og hvilke alternativ gir best sikkerhet for barna?

Pute eller beltestol?

Barnet har vokst ut av de største bakovervendte setene, hva nå? I vektklasse 3 for barnesikringsutstyr finnes det to godkjente typer sikringsutstyr man kan bruke, beltestol og pute. Putene anbefales ikke, da denne formen for sikring ikke på langt nær kan måle seg med den sikkerhetsgevinsten som barnet har av å sitte i en beltestol ved en eventuell kollisjon eller kraftig oppbremsing.

Kollisjonstest: Sittepute vs. beltestolHva er hensikten med en beltestol/pute?

Beltestolen eller bilputen hjelper til med å tilpasse bilens belte til barnets kropp. Så lenge barnets skjelett ikke er ferdig utviklet er det viktig at barnet løftes opp slik at bilbeltet holder barnet på plass, slik at selen fungerer slik den er konstruert for å gjøre.

En beltestol med hel rygg og god beskyttelse på siden og rundt barnets hodet gir atskillig bedre sikkerhet enn en bilpute. Bilputen gir ingen sikkerhet ved en eventuell sidekollisjon, og den gir heller ingen støtte til barnet om det skulle sovne i bilen. En beltestol vil sørge for at beltet ligger korrekt på barnets kropp selv om barnet sovner i bilen.

- Med bare bilpute er hodet helt ubeskyttet, og spesielt ved sidekollisjoner er risikoen for fatale hodeskader da svært stor, sier direktør for HTS Besafe, Hans Kristian Torgersen.
Sitatet over er hentet fra Trygg Trafikks artikkel Sikring av skolebarn i bil.  
Dersom man velger å benytte seg av kun pute må man passe på å bruke en som har ”horn” på sidene som holder hoftedelen av beltet på plass.

Barn i skolealder skal sikres

Når barnet er i skolealder er det mange foreldre som, feilaktig, slutter å benytte eget godkjent sikringsutstyr på barnet. Barnet virker nå stort og robust, det kan derfor være lett å trekke slutningen om at barnet nå er stort nok til å være godt nok beskyttet av bilens belter. Sannheten er at barn bør sitte i eget godkjent sikringsutstyr frem til de når 150 cm eller 36 kg som er vektgrensen på sikrings produktene i vektgruppe 3.

Hva sier loven om sikring av de eldste barna?

Beltestol
Dagens reglement for sikring av barn i bil trådte i kraft 9. mai 2006, vi gjør leserne oppmerksom på at endringer i reglementet er underveis og vil bli implementert engang mellom 2015-2018. Gjeldende reglement pr. 03.04.2013 lyder som følgende:
§ 1 b)Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.

Det vil si at barn under 150 cm skal etter loven sikres i beltestol eller på en pute, som nevnt tidligere er sistnevnte produkt ikke lenger anbefalt.

Barn mellom 135 og 150 centimeter

§ 1 c)Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn under 150 cm og over 135 cm bruke ordinært bilbelte.

Dette betyr i praksis at dersom man glemmer igjen setet hjemme så kan barnet sitte sikret med kun bilens belter. Står det et barnesete eller en pute i bilen og  barnet kun sitter sikret med bilens belter kan man bli bøtelagt for ulovlig sikring. Sikring av barn i bil anbefaler på det sterkeste at man uansett sikrer sine barn opp til 150 cm eller 36 kg, dette for å minimere risikoen for alvorlige skader på barnet i trafikkuhell eller ved kraftig oppbremsing.

Kollisjonstester:
Integrerte seter
Flere biler i dag kan leveres med integrerte barneseter, noe som mange syntes er veldig enkelt og praktisk. Dessverre er ikke integrerte seter like sikre som bilstoler. Tyske ADAC (NAFs tyske søsterorganisasjonen) har testet integrerte barnestoler og sammenlignet disse med tilsvarende vanlige barnestoler. De integrerte barnestolene gir dårligere sikkerhet ved sidekollisjoner, rett og slett fordi de mangler beskyttelse på sidene. Setene er best som en nødløsning under en drosjetur eller lignende. Svein Raaen hos NAF sier i et intervju i bladet Motor at de er redde for at de integrerte setene vil friste foreldre til å la være å kjøpe ordentlig sikringsutstyr til barna. Foreldre (eller andre som kjører barna ofte) bør velge en beltestol med rygg og god sidestøtte til å beskytte barna i bilen.

Kilder: Trygg Trafikk, Bladet Motor, Dinside.no, NTF og Folksam.

2 kommentarer:

  1. Jeg lurer på om det er sikrest å ha en beltestol med eller uten beltehorn. Vi har idag en Maxi Cosi Rodi XR med horn. Valgte dette fordi jeg leste om at det uten horn kunne være større fare for at beltet ville kunne skade barnets indre organer i en kollisjon. Stemmer dette? Ser at produsenter av seter uten horn argumenterer for at det er det beste pga risiko for feilbruk av hornene.. men dersom man ikke bruker hornene feil, hva er da det tryggeste? Blir litt forvirret her.

    SvarSlett
  2. Her vil nok alle produsentene argumentere for at deres løsning er den rette. Jeg har dessverre ikke noe fasitsvar til deg på stående fot, men hornene sørger både for riktig belteføring og for beskyttelse av hoftene(her vil det være ganske åpent på beltestoler uten horn).

    SvarSlett

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin