onsdag 23. april 2008

Barn i buss

Det har vært dårlig med regler om sikring av barn i buss frem til 1. januar 2008(reglene som gjelder kan man se lenger ned i artikkelen), da ble reglene for sikring av barn i buss skjerpet. Alle nye busser ble pålagt å ha to plasser med godkjent sikringsutstyr for barn under tre år. Allikevel er det underlig at barn ikke må sikres like godt i bussen som i bilen.

Hva når det er fler enn to barn under tre år på bussen? Hva med de barna som er over tre år?

Sitatet under er hentet fra artikkelen Barnehage på tur? på nettsiden til Trygg Trafikk:

Det er fortsatt stor forskjell på lovkravene og det vi anser som forsvarlig sikring av barn i buss. Trygg Trafikk anbefaler og oppfordrer derfor barnehager og kommuner som innkjøpere av transport av barnehagebarn, til å kreve at transportselskapene stiller med en maxi-taxi/minibuss som er egnet til transportere barnehagebarn i. Dvs. at den har trepunktsbilbelte på alle plasser, slik at de minste barna kan sikres i barnestol og de større i barnestol eller på bilpute.

Dagens lovkrav(den fullstendige lovteksten kan leses HER.):

For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse I (« bybuss »), jf. kjøretøyforskriften § 2-2 og § 8-1, gjelder:

a)Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende.
b)Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.
c)Passasjerer skal informeres om plikten til å bruke bilbelter. Informasjonen skal gis når bussen er i bevegelse og på en eller flere av følgende måter:
1.av fører eller billettør,
2.ved hjelp av audiovisuelle midler,
3.ved hjelp av skilt med tekst eller piktogram som vist i anneks til direktiv 2003/20/EF, godt synlig plassert ved hvert sete.

Påbudet om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr gjelder likevel ikke:

a)når kjøretøyet står stille,
b)under rygging,
c)under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,
d)under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, så som under utdeling av post eller aviser, eller ved renovasjonsarbeid eller lignende,
e)når vedkommende har med legeerklæring som fritar fra å bruke bilbelte,
f)for drosjesjåfør i tjeneste,
g)for ledsager ved øvelseskjøring og førerprøve i klassene C, C1, D, D1, CE, C1E, DE og D1E der ledsager i bilbelte ikke rekker fram til rattet,
h)sikringsutstyr til fastsetting av barnevogn.

Legeerklæring som nevnt i fjerde ledd bokstav e, har gyldighet i EØS-området dersom den er utformet i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/671/EØF.

0Endret ved forskrifter 23 juni 1994 nr. 647, 27 april 2006 nr. 448 (i kraft 9 mai 2006 og 1 jan 2008).


I 2006 vedtok Stortinget at barn under tre år skal sikres like godt i bussen som i bilen, men det ser ikke ut til at de har mot nok til å gjennomføre kravene en slik regel bør ha. Sitatet under er sakset fra Trygg Trafikk sin artikkel Sikkerhetskrangel om buss-sete, 8.11.06:

Stortinget vedtok i sommer at barn under tre år som sitter i buss skal sikres like godt som små barn i bil. Men hva som er god nok sikring i buss, krangler vegmyndighetene med Inggar Lereim, formann i Norsk Trafikkmedisinsk forening om, skriver Adresseavisen.

For mens Samferdselsdepartementet mener et ordinært magebelte er godt nok, anbefaler Lereim trondheimsbedriften SIT Safes barnesete som har fempunkts sikkerhetssele og gjør at barnet sitter mot kjøreretningen. En høringsrunde vil trolig avgjøre om setet blir påbudt eller om små barn fortsatt kan sitte i vanlige busseter med magebelte.

Hadde man ønsket at barna skulle være sikrest mulig både i bil og i buss burde man lyttet på hva Lereim har å si.

Andre artikler om barn i buss:

Vil ha lovendring - Trygg Trafikk.
Sikkerhet på skolebussen? - Spørsmål og svar - Trygg Trafikk.
Skoler glemmer barnas sikkerhet - Trygg Trafikk.
Belter til alle på skolebussen - Trygg Trafikk.
Prioriterer ikke elevenes sikkerhet - Trygg Trafikk.
Krever sikker skoletrafikk - Trygg Trafikk Telemark.
Svikter skolebarna - Trygg Trafikk.

mandag 21. april 2008

Trangt bak for tre små - artikkel i VG

Bildet til venstre viser tre barneseter i baksetet på en VW Passat stv. 2003 mod. Setene er f.v.: Maxi Cosi Rodi XR, Akta Graco Duologic og Britax Secura.

I første avsnitt står det at "Det er påbudt å sikre barn under fire år i bil", reglen fra 9.mai 2006 sier det er påbudt å sikre alle barn under 135 cm(150 cm) i bilen.

VG og Trygg Trafikk har testet biler som har god plass til tre barneseter. Hele artikkelen kan leses HER. Det står også litt generelt om sikring av barn i bil, et lite utdrag kan du lese her:

- Det anbefales å sette barna med ryggen mot kjøreretningen, betyr det noe at dette blir «feil vei» for barna?

- Det betyr mye sikkerhetsmessig, for det ansees å styrke barnets sikkerhet med 80 prosent når setet sitter den veien. At de sitter gal vei, tror jeg er en opplevelse vi påfører barna, for de lider ikke av å reise med ryggen først. Svenskene har praktisert dette i 20 år fordi de har dokumentasjon på at dette er tryggest for barna, sier Knutli.

Ifølge overlege Tor Einar Calisch ved barneklinikken på Ullevål universitetssykehus, har de fleste barna som kommer inn med alvorlige eller livstruende skader fra bilulykker, ikke vært sikret slik det er anbefalt.


Hvor god plass man får i baksetet kan variere litt med hvilke type seter man prøver, ofte er det lurt å prøve flere forskjellige kombinasjoner for å finne den som passer best i akkurat din bil.

lørdag 5. april 2008

Britax svarer på spørsmål om forvirring rundt setene Britax Secura og Britax Hi-Way.

Under til høyre Britax Hi-Way:

Hva er riktig når det gjelder disse to setene? Med litt hjelp fra Britax skal vi prøve å få svart på det her. Enkelte har fått informert i butikk at Secura er på vei ut og at Hi-Way erstatter dette. Britax har svart på et par spørsmål:

Enkelte påstår at setet Britax Secura har blitt erstattet av setet Britax Hi-Way, stemmer dette? Hva er forskjellen på disse to setene?

Det stämmer inte att secura har blivit ersatt med Hi-Way. Securan 02 finns kvar i vårt sortiment. Det som kanske kan förvirra är att Hi-Way stolens hela och riktiga namn är Secura Hi-Way (vi säger till denna stol dock bara Hi-Way). Stolarna är för samma målgrupp men ser lite olika ut. Det som gör det lätt att se skillnade på de båda stolarna är att Securan står på något som liknar en bas vilket gör att den lätt kan justeras i olika sittpossioner under färd. Hi-Way tar något mindre plats och man kan med fördel sätta den på mittenplatsen bak...

Hoppas att du har fått lite mer klarhet på stolarna.

Mvh
Britax Nordiska Barn AB

Under til høyre Britax Secura:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin