onsdag 23. april 2008

Barn i buss

Det har vært dårlig med regler om sikring av barn i buss frem til 1. januar 2008(reglene som gjelder kan man se lenger ned i artikkelen), da ble reglene for sikring av barn i buss skjerpet. Alle nye busser ble pålagt å ha to plasser med godkjent sikringsutstyr for barn under tre år. Allikevel er det underlig at barn ikke må sikres like godt i bussen som i bilen.

Hva når det er fler enn to barn under tre år på bussen? Hva med de barna som er over tre år?

Sitatet under er hentet fra artikkelen Barnehage på tur? på nettsiden til Trygg Trafikk:

Det er fortsatt stor forskjell på lovkravene og det vi anser som forsvarlig sikring av barn i buss. Trygg Trafikk anbefaler og oppfordrer derfor barnehager og kommuner som innkjøpere av transport av barnehagebarn, til å kreve at transportselskapene stiller med en maxi-taxi/minibuss som er egnet til transportere barnehagebarn i. Dvs. at den har trepunktsbilbelte på alle plasser, slik at de minste barna kan sikres i barnestol og de større i barnestol eller på bilpute.

Dagens lovkrav(den fullstendige lovteksten kan leses HER.):

For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse I (« bybuss »), jf. kjøretøyforskriften § 2-2 og § 8-1, gjelder:

a)Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende.
b)Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.
c)Passasjerer skal informeres om plikten til å bruke bilbelter. Informasjonen skal gis når bussen er i bevegelse og på en eller flere av følgende måter:
1.av fører eller billettør,
2.ved hjelp av audiovisuelle midler,
3.ved hjelp av skilt med tekst eller piktogram som vist i anneks til direktiv 2003/20/EF, godt synlig plassert ved hvert sete.

Påbudet om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr gjelder likevel ikke:

a)når kjøretøyet står stille,
b)under rygging,
c)under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,
d)under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, så som under utdeling av post eller aviser, eller ved renovasjonsarbeid eller lignende,
e)når vedkommende har med legeerklæring som fritar fra å bruke bilbelte,
f)for drosjesjåfør i tjeneste,
g)for ledsager ved øvelseskjøring og førerprøve i klassene C, C1, D, D1, CE, C1E, DE og D1E der ledsager i bilbelte ikke rekker fram til rattet,
h)sikringsutstyr til fastsetting av barnevogn.

Legeerklæring som nevnt i fjerde ledd bokstav e, har gyldighet i EØS-området dersom den er utformet i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/671/EØF.

0Endret ved forskrifter 23 juni 1994 nr. 647, 27 april 2006 nr. 448 (i kraft 9 mai 2006 og 1 jan 2008).


I 2006 vedtok Stortinget at barn under tre år skal sikres like godt i bussen som i bilen, men det ser ikke ut til at de har mot nok til å gjennomføre kravene en slik regel bør ha. Sitatet under er sakset fra Trygg Trafikk sin artikkel Sikkerhetskrangel om buss-sete, 8.11.06:

Stortinget vedtok i sommer at barn under tre år som sitter i buss skal sikres like godt som små barn i bil. Men hva som er god nok sikring i buss, krangler vegmyndighetene med Inggar Lereim, formann i Norsk Trafikkmedisinsk forening om, skriver Adresseavisen.

For mens Samferdselsdepartementet mener et ordinært magebelte er godt nok, anbefaler Lereim trondheimsbedriften SIT Safes barnesete som har fempunkts sikkerhetssele og gjør at barnet sitter mot kjøreretningen. En høringsrunde vil trolig avgjøre om setet blir påbudt eller om små barn fortsatt kan sitte i vanlige busseter med magebelte.

Hadde man ønsket at barna skulle være sikrest mulig både i bil og i buss burde man lyttet på hva Lereim har å si.

Andre artikler om barn i buss:

Vil ha lovendring - Trygg Trafikk.
Sikkerhet på skolebussen? - Spørsmål og svar - Trygg Trafikk.
Skoler glemmer barnas sikkerhet - Trygg Trafikk.
Belter til alle på skolebussen - Trygg Trafikk.
Prioriterer ikke elevenes sikkerhet - Trygg Trafikk.
Krever sikker skoletrafikk - Trygg Trafikk Telemark.
Svikter skolebarna - Trygg Trafikk.

2 kommentarer:

  1. I wish not concur on it. I regard as polite post. Especially the title attracted me to study the intact story.

    SvarSlett
  2. Genial post and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Thank you for your information.

    SvarSlett

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin