mandag 21. april 2008

Trangt bak for tre små - artikkel i VG

Bildet til venstre viser tre barneseter i baksetet på en VW Passat stv. 2003 mod. Setene er f.v.: Maxi Cosi Rodi XR, Akta Graco Duologic og Britax Secura.

I første avsnitt står det at "Det er påbudt å sikre barn under fire år i bil", reglen fra 9.mai 2006 sier det er påbudt å sikre alle barn under 135 cm(150 cm) i bilen.

VG og Trygg Trafikk har testet biler som har god plass til tre barneseter. Hele artikkelen kan leses HER. Det står også litt generelt om sikring av barn i bil, et lite utdrag kan du lese her:

- Det anbefales å sette barna med ryggen mot kjøreretningen, betyr det noe at dette blir «feil vei» for barna?

- Det betyr mye sikkerhetsmessig, for det ansees å styrke barnets sikkerhet med 80 prosent når setet sitter den veien. At de sitter gal vei, tror jeg er en opplevelse vi påfører barna, for de lider ikke av å reise med ryggen først. Svenskene har praktisert dette i 20 år fordi de har dokumentasjon på at dette er tryggest for barna, sier Knutli.

Ifølge overlege Tor Einar Calisch ved barneklinikken på Ullevål universitetssykehus, har de fleste barna som kommer inn med alvorlige eller livstruende skader fra bilulykker, ikke vært sikret slik det er anbefalt.


Hvor god plass man får i baksetet kan variere litt med hvilke type seter man prøver, ofte er det lurt å prøve flere forskjellige kombinasjoner for å finne den som passer best i akkurat din bil.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin