fredag 14. juni 2013

Lovlig eller ulovlig - Farlig eller trygt? Blir du forvirret?

Johannes på 4,5 år syntes det er supert å sitte trygt bakovervendt.
Han sitter bakovervendt i ett BeSafe izi combi X1 sete.

Loven i dag operer med vektgrenser, aldersgrenser og grenser på antall kilo når det gjelder sikring av barn i bil. Det er ikke rart om mange blir litt forvirret av lovteksten.

Loven - langt fra tryggeste alternativ

I tillegg til lovteksten bør man sikre barna etter Trygg Trafikks anbefalinger, for små barn innebærer dette at de skal sitte bakovervendt til de er minimum fire år. Ved en frontkollisjon har et bakovervendt barnesete en skadereduserende effekt på 90 - 95 %.

Les mer:
Flest påkjørsler skjer bakfra - hvorfor skal vi da velge bakovervendte seter?

Anbefalingene som skal bidra til at barna sitter så trygt som mulig i bil, og de er ganske fjernt fra lovens krav hvor det står svart på hvitt at man plassere barn som veier 9 kg fremovervendt i bil. Lovteksten informerer ikke om at dersom man velger å sette små barn fremovervend så øker risikoen for at barnet skal bli alvorlig skadd eller drept ved en frontkollisjon betraktelig.

Les mer:
Trygg Trafikk har i dag publisert en artikkel på sine nettsider. Trygg Trafikk ønsker å gjøre det klart for forbrukerne hva loven sier om sikring av barn i bil, hva som anbefales og hva som ikke er sikkert for barna selv om det er lovlig. En fyldig artikkel om dette har i dag blitt lagt ut på Trygg Trafikks nettsider.

Spriket mellom lovgivningen og hva som faktisk er det sikreste for barna har nå blitt så stort at enkelte barn mister liv som passasjerer i bil og langt flere barn blir alvorlig skadet, selv om mange av disse barna i utgangspunktet var lovlig sikret ved ulykken inntraff. Mange alvorlige skader kunne vært unngått og liv spart, dersom loven og anbefalingene samstemte. Ca. 500 barn skades årlig som passasjerer i bil.


Ikke alle historier har en lykkelig slutt - heldigvis har denne historien det

For snart fem år siden ble Sikring av barn i bil kontaktet av en fortvilet amerikansk bestefar, han hadde behov for et bakovervendt barnesete til eldre barn. Historien han delte var ubehagelig, men svært viktig å dele med andre. Mannens 18 måneder gamle barnebarn hadde vært passasjer i en bil som frontkolliderte. Familien har dokumentert Joels reise fra ulykken frem til han kom ut igjen av sykehuset, i et håp om at dette er den siste familien som behøver å fortelle en slik historie, eller verre, fordi de satte barnet fremovervendt så alt for tidlig.Les mer:
Europeisk forbrukerorganisasjon anbefaler å fjerne fremovervendte barneseter til barn under 4 år fra markedet Europa.

Visste du forresten at i Europa dør to små barn som passasjerer i bil hver eneste dag?

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin