fredag 22. juni 2012

Referat fra den store sikring av barn i bil konferansen!

5.juni i år gikk Sikring av barn i bil konferansen av stabelen i Skien. Initiativtaker til konferansen var Telemark Trygg Trafikk v/Brita Straume og blant foredragsholderne var noen av Norges fremste eksperter på sikring av barn i bil. Sikring av barn i bil var der for å høre på og her er et referat fra en meget lærerik dag. Kanskje lærer du også noe nytt?


Trafikkvennen Tarkus, som forøvrig er et beltedyr, og Høyre politiker Torbjørn Røe Isaksen.
Bilde: Trygg Trafikk/Brita Straume.

Torbjørn Røe Isaksen
Konferansen startet med en appell fra Høyres Torbjørn Røe Isaksen. I sitt innlegg nevnte han at vi var litt for lemfeldig med vår mest dyrebare last og at det måtte en dugnad til for å få ut denne viktige informasjonen til den norske befolkningen. Røe Isaksen påpekte at han var tilstede for å lære mer om sikring av barn i bil.

Dag Thomassen
Deretter var det duket for første foredrags holder, Dag Thomassen, trafikkoordinator i Telemark politidistrikt. Thomassen ble selv veldig engasjert i barnas sikkerhet i bil da han på 80-tallet rykket ut på en svært stygg bilulykke hvor et barn omkom.

Lovverket
Thomassen gikk ganske detaljert til verks i gjennomgangen av lovverket som gjelder sikring av barn i bil og påpekte at her er en del regler som ikke er gode nok for å sikre barna våre godt nok i bil. I tillegg kan regelverket være noe diffust, selv for de som skal håndheve dette. Her ble det blant annet nevnt at det hadde vært enklere om bilsete var påbudt for barn under 150 cm, i dag sier loverket at man plikter å sikre barn mellom 135 cm og 150 cm i godkjent sikringsutstyr hvis det finnes i bilen. Dette er vanskelig å forholde seg til og det betyr at politiet må gå ut i fra den nedre grensen på 135 cm, men de anbefaler å sikre barna i beltestol så lenge som mulig.

Det har nå blitt enklere for politiet å anmelde sjåfører som gjør grove brudd på reglen om sikring av barn i bil.

Filosof Einar Øverenget holdt et glimrende foredrag om
blant annet det å være et forbilde for barn.
Bilde: Trygg Trafikk/Brita Straume.
Einar Øverenget
Dagens andre foredragsholder var filosof Einar Øverenget som snakket om det å være et forbilde. Selve foredraget var ganske langt, halvannen time, men foredragsholderen behold deltakerenes fulle oppmerksomhet ved bruk av mye humor og en og annen morsom anekdote som understreket poengene hans.

Poengene  var mange, for mange til å skrive om i en bloggpost, og gode. Derfor lister jeg opp hva som for meg stod igjen som essensen av foredraget:
 • Når vi mennesker får informasjon liker vi å føle at vi selv får ta et valg basert på informasjonen.

 • Det er ikke det foreldre sier som barn lærer mest av, barna tar etter foreldrenes handlinger.
 • Man ikke kan endre mennesker, men mennesker kan endre seg selv.
 • Legitimerer man sine handlinger med følgende begrunnelser bør man ta det som et varsel og utfordre sine egne begrunnelser:
  - Fordi jeg føler at det er det
  - Fordi vi alltid har gjort det
  - Fordi alle andre gjør det

  Man bør kunne reflektere over sine valg og ha gode begrunnelser for disse.

 • Mennesker blir rutineblinde. Vi fortsetter med det samme gamle og enser ikke at verden rundt oss endrer seg. Det er viktig å utfordre rutiner og kvitte seg med de som ikke lenger er av relevans.

 • Konformitet - det alle andre gjør tar vi som mennesker etter. Flertallets handlinger har en slags gravitasjonskraft på oss. Kjører naboen eller en annen person vi ser på som et forunftig menneske med barnet sitt fremovervendt er det stor sannsynlighet for at vi selv velger det samme for vårt barn. Vi blir litt blinde og følger flertallet.

  Det som er tilfellet når vi velger å følge et flertall er at vi ofte tar avstand til hendelser, vi tenker som så at andre ordner opp. Vi kan ta en mobbesituasjon som et eksempel, mange ser hva som skjer men de fleste regner med at en av de andre varsler om episoden. Det var jo så mange der, så da er det nok helt sikkert noen andre som tar seg av dette. Da behøver ikke jeg å blande meg opp i dette også. Sannheten er at i slike tilfeller blir det sjeldent gjort noe fordi flertallet tenker akkurat slik.

 • Etiske prinsipper - likhetsprinsippet og offentlighetsprinsippet.
  - Skal staten redde barna dine fra skader eller skal man kunne forvente at du som foreldre skal kunne ta det gode valget selv.
  -Føle at noe er logisk og tryggere og derfor ta det rette valget uten at det foreligger noen lov.


T.v. doktorstipendiat Marianne Skjerven-Martinsen,
 t.h.overlege ved barneintensiven
 på Ullevål sykehus, Tor Einar Calisch.
Bilde: Trygg Trafikk/Brita Straume. 
  

Overlege ved barneintensiven på Ullevål sykehus, Tor Einar Calisch.
Da Calisch begynte å arbeide på barneintensiven i 2002 fikk de inn mange barn som var alvorlig skadd i trafikkulykker. Det samme observerte de i 2003. Undersøkelser viste at halvparten av disse barna kunne vært reddet dersom de hadde vært sikret optimalt i bil. Siden den gang har Tor Einar Calish vært svært engasjert i temaet sikring av barn i bil og da spesielt bakovervendt sikring av barn opp til 4-5 årsalderen.

Ikke mange dødsfall, men mange barn skades hvert år i bilulykker.
Overlegen påpeker at det er ikke så mange som dør, men at selv ett dødsfall er for mye og en tragedie for familien som mister et barn. Derimot er det mange barn som skades i bilulykker, ca. 500 barn hvert år og omlag 8 % av disse er svært alvorlig skadet. En stor andel av disse barna kunne kommet fra bilulykken så og si uskadd om de hadde vært plassert i et korrekt montert bakovervendt barnesete.

Calisch uttalte at man kan gjøre hva man vil med ungene sin innenfor visse grenser, som foreldre er vi forpliktet til å ta gode valg for våre barn. Calisch har selv barn og har hatt sine barn bakovervendt til de var rundt 5 år gamle, så han har praktisk erfaring med barneseter i tillegg til teorien.

Barn skal sitte bakovervendt så lenge som mulig, så i beltestol frem til de veier 36 kg eller er 150 cm. Hvorfor?
Bakovervendt for små barn fordi:
- Hodet til et barn er svært tungt i forhold til resten av kroppen, hodet utgjør 20, 6 % av den totale kroppsvekten til et spedbarn og hele 24,5 % hos et barn på 18 måneder!
- Barn er myke, de beinede delene av kroppen er ikke ferdig utviklet før ved 5 års alderen. Dette fører til at barns vitale kroppsdeler er svært utsatt ved kollisjon(ryggmarg, hjerte, lunger og indre organer).

Barnas høyde må man være veldig obs. på, de skal alltid ha sikringsutstyr som er tilpasset sin lengde. Dette er nesten viktigere enn vektgrensene(selv om disse selvsagt ikke skal ignoreres).

Sidekollisjonsputer bak har vist seg å gi god beskyttelse for barn, de gir beskyttelse av barnas brystkasse.

Doktorstipendiat Marianne Skjerven-Martinsen
Marianne har over lengre tid, sammen med et team, forsket på trafikkulykker her i Norge hvor barn har vært involvert. De har rykket ut på alle ulykker, gått gjennom ulykkene i etterkant med mannskapet som var tilstede under redningsarbeidet og rekonstruert ulykkene.

Feilsikring øker skadeomfanget
15 dødsulykker har blitt studert og blant disse 15 omkomne barna var hele 14 av de omkomne feilsikret. Deltakerne på konferansen fikk se flere sterke bilder fra virkelige ulykker, blant annet av et barn som var omkommet. Det gjorde stort inntrykk på hele forsamlingen.

Det er viktig å ta seg tid til å alltid sjekket at barna er riktig sikret og forsikre seg om at barnesetet er korrekt montert. Stram alltid selene godt, om man har verdens beste barnesete beskytter det ikke barnet om selene ikke er skikkelig strammet.

Skjerven-Martinsen og hennes kolleger utførte i fjor en stor, omfattende telling av barn i bil. Her noterte de ned en rekke faktorer og funnene var interessante. Sikring av barn i bil håper på å kunne få til et intervju med Marianne Skjerven-Martinsen ved en senere anledning.

Konferansier Sigbjørn Molvik, leder av Telemark fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg , gjorde en flott jobb og var påpasselig med at alle foredragsholderne fulgte tidsskjemaet.

Trafikkvennen og beltedyret Tarkus var på plass!
Noen av Trygg Trafikks distrikter har gått sammen og fått laget en stor Tarkus dukke. Tarkus gikk rundt og viste seg frem i lunsjen. Han var veldig flott og han gjør et godt arbeid med å lære barn om trafikksikkerhet. Vil du vite mer om Tarkus så klikker du her.


Konferansen var helt super, jeg kunne skrevet et innlegg som var ti ganger lengre enn dette men har forsøkt å begrense meg noe. Alle deltakerne(politi, barnehageansatte, barneutstyrsforhandlere, Statens Vegvesen med flere) så ut til å være helt enige om dette hadde vært en lærerrik dag i følge mentometer avstemningen på slutten av dagen. Får du noen gang tilbudet om å være med på en slik konferanse så bør du takke ja.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin