torsdag 21. juni 2012

Overlege ber foreldre sikre barna sine bakovervendt og ønsker påbud om bakovervendt sikring til minst 4-5 årsalder.

Dette uttaler Tor Einar Calisch, overlege ved Barneintensivavdelingen på Oslo universitetssykehus Ullevål, i et intervju på Trygg Trafikks nettsider i dag. Overlegen ber om at foreldre tar informasjonen om bakovervendt sikring på største alvor. Calisch har sett tragiske utfall som resultat av at små barn har sittet fremovervendt i frontkollisjon, noen av disse tilfellene kan du lese om på Trygg Trafikks nettsider i dag.

Til venstre doktorgradstipendiat Marianne Skjerven-Martinsen og til høyre overlege ved barneintensiven på Ullevål sykehus, Tor Einar Calisch på Sikring av barn i bil konferansen i Skien 5.juni.
Bilde: Trygg Trafikk/Brita Straume. 
Bakovervendt sikring redder liv og forhindrer alvorlige skader
Korrekt bakovervendt sikring kunne forhindret dødsfall og alvorlige skader. Calisch er en av landets fremste eksperter når det gjelder sikring av barn i bil og til Trygg Trafikk er han klar i sin tale:
Han oppfordrer foreldre til å sikre barna bakovervendt så lenge de kan.- For å forebygge disse skadene burde det ikke vært lov med forovervendt sikring før barna er minst fire-fem år gamle, sier Calisch.


Tror du flere norske foreldre tar informasjonen på alvor når blant annet leger som behandler barn etter trafikkulykker går ut med så sterke oppfordringer?


0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin