mandag 18. juni 2012

Bilsikring - helsevesenet har et informasjonsansvar.

Helsevesenet er kontinuerlig i kontakt med gravide og nybakte foreldre. De gir ut svært nyttig informasjon, informasjon som kan redde liv, men det gis svært lite informasjon om bilsikring. Hvorfor er det slik? 

Norske småbarnsforeldre forventer at jordmødre og
helsestasjon skal informere om riktig sikring i bil.
Bilde: © istockphoto/Machine Headz.
Hvem skal informere om bilsikring?
Helsevesenet er svaret man oftest får om man stiller dette spørsmålet til norske småbarnsforeldre. De fleste foreldre forventer, og ønsker, at det blir gitt litt informasjon om bilsikring av barn fra helsevesenet. Informasjonen bør komme tidlig, helst fra tiden man går til svangerskapskontroll hos jordmor til besøkene på helsestasjonen. På den måten da har foreldrene god tid til å ta til seg og fordøye informasjonen. Det burde også deles ut brosjyre på føden og på helsestasjonen.

Tema må tas opp i samtale og en brosjyre må leveres ut. Om det kun leveres en brosjyre ved en tilfeldig valgt kontroll på helsestasjonen er sjansen stor for at brosjyren kanskje bare blir lagt i en skuff og glemt. Det å sette seg inn i en bil og kjøre er noe av det kanskje mest risikofylte mennesker gjør i hverdagen, men det har blitt en rutine det er lett å se seg blind på. Jobben som forelder innebærer å ta gode og trygge valg for et lite menneske som ikke selv har muligheten til å forstå eller ta gode valg på egenhånd enda.

Helsestasjonen tror at foreldre vet -  foreldre tror helsestasjonen informerer om det som er verdt å vite.
Helsesøstre rundt omkring i Norges land gjør en fantastisk jobb med å veilede og informere foreldre, men når det gjelder bilsikring så blir det gitt lite eller ingen informasjon. Grunnen til dette viser seg ofte å være en slags almenn misforståelse, foreldre spør ikke om bilsikring og helsesøstrene har antatt at dette er fordi det ekisterer en god allmennkunnskap i samfunnet på dette område. Foreldre på sin side spør ikke fordi de forventer at helsestasjonen informerer dem om det meste som kan være farlig.


Foreldre ønsker å sikre det kjæreste de har på best mulig måte.
Bilde: © Flickr/Emery Co Photo..


Det er på sin plass at bilsikring skal informeres om av både jordmødre og helsesøstre. Bestill brosjyrer fra Trygg Trafikk og vær med på å gjøre hverdagen tryggere i bil for norske barn. Rundt 500 norske barn skades i bilulykker hvert år, 8 % av disse er svært alvorlig skadet. Riktig og god sikring kan forhindre mange av disse skadene.


Alle landets helsestasjoner har informasjon om bilsikring.
Som en del av Trygg Trafikks Tryggest Bakovervendt kampanje har alle landets helsestasjonene fått tilsendt materiell om bilsikring. Helsestasjonene har fått 100 brosjyrer, to plakater og i tillegg har de fått et brev med mer informasjon. Dette mottok de i mai måned, Trygg Trafikk sendte også informasjon og brosjyrer til samtlige helsestasjoner også i fjor.

Ta opp temaet neste gang du er i kontakt med helsevesenet som forelder, gi beskjed om at dette er et tema foreldre ønsker informasjon om.

Er din jordmor eller helsesøster flink til å informere om bilsikring?
Legg igjen en kommentar og fortell oss om dine opplevelser rund tilgjengeligheten på informasjon om bilsikring fra helsevesenet.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin