torsdag 14. juni 2012

Forhandlere av barneutstyr ønsker å bidra til at flere barn sikres bakovervendt i bil.

Trygg Trafikk og IFs Sikrest bakovervendt-kampanje er nå godt i gang. I år har de fått med seg hele 80 forhandlere av barneutstyr fra hele landet med på laget. Dette er en økning på hele 20 butikker i forhold til fjorårets kampanje.

Bilde: ©istockphoto/craftvision

Vet du om din lokale butikk er med på årets kampanje?
En oversikt over alle butikkene som deltar kan du finne på Trygg Trafikks hjemmesider.

Det er et stort behov for kunnskapsrike utstyrsforhandlere! Det er viktig at utstyrsforhandlerene har god kunnskap om bilsikring. Forhandlere skal kunne gi kunden god informasjon og veiledning, det er da essensielt at de har mye kunnskap om temaet. Slik kan de gi korrekt informasjon og avlive eventuelle myter som kan dukke opp i en salgssituasjon, de må kunne svare på om det er farlig med bøyde ben eller om det er tryggest med fremovervendt sete med tanke på kollisjon bakfra.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin