onsdag 11. juni 2008

I løpet av et år skades 7000 barn på skolebussen


Tallene kommer fra en utredning SINTEF har gjort på oppdrag for Samferdselsdepartementet. Skadene på barna er av den grad at barna må være hjemme fra skolen en dag eller lenger.

Det har blitt utført spørreundersøkelser blant skolebarna, undersøkelsene viser blant annet at over halvparten av ulykkene skjer ved bråbremsing, utforkjøringer og av- og påstigning.

Sitatene i denne artikkelen er hentet fra Trygg Trafikk sin artikkel 7000 barn skades på skolebussen.

– Skjer det en ulykke hvor barn står i midtgangen kan utfallet bli katastrofalt. At 85 prosent av skadene kunne vært unngått hvis barna fikk sitte viser hvor viktig det er å få på plass sitteplasser med belter til alle skolebarn. Det burde være en rettighet, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk.


Kun 38% av dagens skoletransport skjer i busser som har belter. Dette er for dårlig. Må det skje en alvorlig ulykke før disse tallene kan forbedres?

Hovedfunnene i utredningen er:

  • Står hele veien: 2-3 % av elevene står hele veien til/fra skolen. Det tilsvarer ca 3-4000 elever.
  • 10 000 elever: 6-7 % av elevene står deler av veien til /fra skolen. Det tilsvarer 8-10 000 elever.
  • Høy risiko: Skaderisikoen for en elev som står er opptil syv ganger høyere enn for en som sitter.
  • Mangler setebelter: Kun 38 % av skolebussene har setebelter.
  • Borte fra skolen: Det er anslått at i løpet av et skoleår vil 5 % av elevene med skyssrett bli skadet på skolebussen slik at de er borte fra skolen minst en dag. Det tilsvarer 7000 elever. Tallet er basert på egenrapportering fra elevene.
  • Farlig avstigning: 1/3 av ulykkene skjer i forbindelse med av- eller påstigning.
VG Nett har også en artikkel om samme sak: Må stå på bussen

Her kan du laste ned hele utredningen.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin