onsdag 25. mai 2011

Informasjon om bilsikring på norske helsestasjoner


I disse dager har Trygg Trafikk sendt ut plakater og brosjyrer om bakovervendt sikring til helsestasjoner rundt om i landet. Hvis du ikke ser dette på din helsestasjon så spør etter det og oppfordre helsestasjonen til å ta kontakt med Trygg Trafikk hvis de av en eller annen grunn ikke har mottatt dette. Det er viktig at informasjonen når ut til alle småbarnsforeldre i vårt lille land.

De aller fleste foreldre forventer at helsestasjonen informerer om det viktigste sakene som gjelder det mest dyrebare vi har, dessverre er bilsikring et området det på de fleste helsestasjoner har vært lite informasjon om.  Mange helsesøstrene har vært av den oppfatning av at foreldre kan alt om bilsikring selv siden de får svært få spørsmål om dette temaet. Småbarnsforeldre er av en annen oppfatning igjen; blir det ikke tatt opp av helsesøster så betyr det at det ikke er så farlig hvilken sikringsform man velger. Nå blir det forhåpentligvis et tema man får informasjon om på helsestasjonen.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin