onsdag 12. januar 2011

Airbag - Uvitenhet blant foreldre setter daglig barn i livsfare.

Trygg Trafikks svenske søsterorganisasjon NTF skriver i dag på sine nettsider om oppsiktsvekkende resultater fra sin helt nye studie ”Barns färd i bil”. Studiet er basert på 5000 faktiske observasjoner av barn i bil over hele Sverige, sammenstilt og analysert av VTI. Dette studiet er helt unikt i sitt slag, aldri før har det blitt samlet så mye informasjon om hvordan barn mellom 0-10 år transporteres i bil. I artikkelen har NTF fokusert på at mange barn daglig utsettes for livsfare i bil, dette fordi enkelte barn i aldersgruppen 1-4 år plasseres i forsetet med aktiv airbag(noe som er både livsfarlig og ulovlig) og barn mellom 5-10 år som er under 140 cm plasseres fremovervendt foran en aktiv airbag. Disse barna settes daglig i livsfare og observasjonene tyder på at det informeres for dårlig om den faren en airbag faktisk utgjør for barn. Svært få foreldre ville med viten og vilje utsatt barnet sitt for en så stor unødvendig fare under en biltur hvis de var klar over konsekvensene ved å plassere barn foran en aktiv airbag. Siden Sverige er det landet i verden som er best på bilsikring er det lite trolig at vi er flinkere på dette området i Norge da vi enda ligger et god stykke bak Sverige på andre områder når det gjelder sikring av barn i bil.
-Resultaten är rent ut sagt chockerande, säger NTF:s vd Jan Sandberg. Vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss eftersom det under många år helt saknats statistik på det här området. Men att det skulle vara så här illa hade vi aldrig kunna tro.

Jan Sandberg i NTF sier at hvis ikke noe gjøres kommer antallet barn som omkommer i bil til å øke fremover i tiden, kraften fra en airbag kan dessverre drepe. En airbag er konstruert for å beskytte voksne mennesker på over 140 cm.

Sverige er verdens ledende på området sikring av barn i bil, ingen andre land kan skilte med så få drepte barn i trafikken. I Sverige anbefales det gjerne at barna sitter bakovervendt i forsetet da dette ofte gir enda bedre mulighet for at barnet kan sitte bakovervendt til de er 4-5 år gamle. Hvis barnet skal sitte bakovervendt i forsetet er det forbud mot å ha aktiv airbag foran, har man en airbag må denne enten fjernes/deaktiveres på godkjent merkeverksted eller om bilen har nøkkelutkobling til airbagen så kan den deaktiveres på den måten. Det er livsfarlig for et barn i et bakovervendt barnesete å bli plassert foran en aktiv airbag.

Mer om saken kan man også lese hos Aftenposten.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin