tirsdag 1. juni 2010

Inggard Lereim uttaler seg om bilsikring på VG nett i dag

Sammen med overlegen ved barneintensiven ved Ullevål sykehus, Tor Einar Calisch, er Inggard Lereim en av norges fremste eksperter når det gjelder sikring av barn i bil. Lereim har forsket på området i mange år og han er krystallklar på at på at barn skal sitte bakovervendt i bil til de er fire år gamle.

Til VG sier han i dag:

- Trist

Norges fremste trafikkmedisinske forsker, Inggard Lereim, som arbeider ved NTNU i Trondheim sier at han synes det er en trist nyhet at så få foreldre plasserer barna bakovervendt i bilen når de er opp til fire år gamle.

- Det er ytterst betenkelig, og viser at det er et klart behov for sterkere kontroll, og mye informasjon. Vi må huske på at det stadig kommer til nye generasjoner foreldre, og at dette er en kontinuerlig informasjonsprosess. Å informere om sikring av barn i bil blir vi aldri ferdig med, sier Lereim.


Les gjerne hele artikkelen hos VG Nett.
Lereim har tidligere blitt intverjuet av nettstedet Babyverden og han var like klar på at dette var meget viktig også den gangen:

Lovendring må til
Tor Einar Calisch får støtte av sin kollega, professor i skadekirurgi Inggard Lereim ved Ullevål universitetssykehus.Lereim er også formann i Norsk trafikkmedisinsk forening, og er den i Norge som har forsket mest på sikring av barn i bil.

- Et barns hode er veldig tungt i forhold til resten av kroppen, og dermed mer utsatt ved en kollisjon. Hos en voksen person utgjør hodet ca 6-7 prosent av kroppsvekten, men hos et lite barn utgjør hodet 25 prosent. Det betyr en firedel av kroppen! I tillegg har barn umodent skjelett, og nakken er ikke tilstrekkelig utviklet til å holde hodet oppe.Når barna sitter i bakovervendt bilstol ved en kollisjon vil kreftene fordele seg over større deler av barnets kropp, og sjansen for å unngå skader er langt større. Hode og nakke får liten eller ingen tilbakesleng. I en fremovervendt bilstol økes sikkerheten med 50 % for at barnet skal overleve uten skader. I en bakovervendt stol øker sikkerheten med rundt 95 %, sier Lereim.

Professor Lereim etterlyser en lovendring for å tvinge foreldre til å sette barna bakovervendt i bilen til de er rundt fire år. Han mener det er alt for lite fokus på ulykkesforebygging i Norge.
- Vi trenger tøffere informasjonskampanjer fra myndighetene gjennom media. Foreldre må bevisstgjøres til å sikre barna riktig, sier Inggard Lereim.


Mange er av den oppfatning av at bakovervendt sikring er noe relativt nytt men bakovervendte barneseter har blitt brukt i Sverige fra 60-tallet.


Tilslutt en liten "kuriositet", les hva ekspertene i Norge sa om bilsikring i 2003.

5 kommentarer:

 1. Og alle bilulykker skjer ved frontkollisjoner?
  Og alle bakovervendte er så enkle å montere at det ikke er mulighet for å montere feil når en verdensmester av en far skal sette inn setet etter jobben, før handleturen? Det verste jeg har montert noen gang, er et bakovervendt sete - selv som ingeniør er det vanskelig.
  Slutt å skremme småbarnsforeldre, og slutt å fremstille de som har forovervendt som dårlige foreldre.
  Det er kjøreopplæringen som må tas tak i først.
  OG: Hvis forovervendt er livsfarlig, HVORFOR er de da tillatt solgt. Og HVORFOR skårer forovervendte veldig høyt i ADAC-tester?
  Dere har et forklaringsproblem. Men kanskje er dere som står bak siden, forhandlere av bakovervendte seter? Eller eventuelt er ektefelle eller bekjente av dere forhandlere av nettopp disse?

  SvarSlett
 2. Kjære anonym: Makan til vrøvl.
  Sett deg inn i temaet før du uttaler deg.
  Eieren av siden har ingen personlig gevinst i å drive denne bloggen i det hele tatt.
  Det er snakk om å bry seg om og dele informasjon slik at alle barn kan sitte tryggest mulig.
  Skam deg!

  SvarSlett
 3. Nei, alle ulykker skjer ikke ved frontkollisjon. Det er imidlertid som regel slike kollisjoner som får størst konsekvenser fordi farten da oftest er større.

  At forovervendte seter selges lurer jeg også på... men årsaken til at forovervendte seter får god score i ADAC-testene skyldes hovedsaklig at de som tester ikke er vant til å montere bakovervendte seter. Dermed får bakovervendte seter dårligere score på brukervennlighet og fremstår som like gode som forovervendte.

  Dette er ikke skremselspropaganda -det er er realitet at ungene er bedre beskyttet når de sitter bakovervendt. Også vi voksne er det, men vi har sterkere nakke og tåler sammenstøt bedre.

  SvarSlett
 4. Til anonym nummer 1:

  Først og fremst så vil jeg gjerne få påpeke at verken jeg eller noen i famile-/vennekretsen min jobber med salg av barneseter.

  "Og alle bilulykker skjer ved frontkollisjoner?"

  Nei, men overvekten av ulykkene som resulterer i alvorlige skader eller død er frontkollisjoner. Hver dag dør det to små barn i Europa og langt fler skades. En overvekt av disse har hode- og nakkeskader.

  Når det gjelder påkjørsler bakfra (der det eventuelt ville vært en fordel å sitte forovervendt) skjer den typen ulykker, som regel, i så lav hastighet at risikoen for alvorlige skader er relativt liten. Nå er det en stund siden jeg sjekket tallene men tallene for 2007 viste at 2 % av de omkomne døde i ulykker med kjøretøy i samme kjøreretning, mens over 50 % omkom i møteulykker. Tallene er hentet fra SSB og Trygg Trafikk.

  Det betyr at man bør velge den sikringen som gir best beskyttelse ved frontkollisjoner, selv om det ikke er risiko for det i det daglige.

  Ser man på skader ved forsikringssaker er det mange påkjørsler som skjer bakfra, men de aller fleste tilfellene av alvorlige person skader/eller død er frontkollisjoner. Syntes dette er veldig viktig å merke seg.

  SvarSlett
 5. Til 1. kommentar: Er det virkelig så vanskelig å forstå at et tynt 5 punkts belte ikke tar opp like mye energi som en hel stolrygg?

  Forovervendte seter er jo selvfølgelig bedre enn ingen sikring, men når man vet at det finnes enda bedre løsninger, er det ikke da riktig å bruke disse?

  Jeg blir ganske provosert når jeg ser tester som slakter bakovervendte stoler. De lave scorene her går jo nettopp på dette at far er for stresset til å lære seg skikkelig montering av setet.... Det er meg ufattelig at foreldre ikke tar seg den tiden det tar å lære seg å sette inn ett bakovervendt sete skikkelig, dette er tross alt litt viktigere enn å lære seg blueray-spilleren eller finessene på den nye flatskjermen.

  SvarSlett

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin