torsdag 22. april 2010

Brosjyre om barn i bil nå på seks fremmedspråk


Trygg Trafikk har samarbeidet med Statens Vegvesen og FNH om å oversette brosjyren om sikring av barn i bil til seks ulike språk. Dette er et utrolig flott tiltak! For å se disse brosjyrene kan du følge linken til Trygg Trafikk.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin