torsdag 12. november 2009

Bakovervendte barneseter - kun marginalt bedre enn fremovervendte barneseter?

I VGs artikkel i dag om Plusstestede barneseter setter informasjonssjef hos Trygg Trafikk, Kristin Øyen, søkelyset på et veldig viktig problem når det gjelder sikring av barn:

- Jeg tror at mange er klar over at bakovervendt stoler gir bedre sikkerhet. Men de tror at forskjellen er marginal. Sannheten er at forskjellen er mye større enn de tror, sier Kristin Øyen.
Hvordan skal man få informasjonen ut til norske småbarnsforeldre?

Foreldre har må få vite at bakovervendt barnestol har en skadereduserende effekt på 90-95%, en forovervendt bilstol/bilpute har en skadereduserende effekt på 50-60%. De bør ha god nok bakgrunnsinformasjon før de velger å plassere små barn fremovervendt. Hvem skal sørge for at denne viktige informasjonen kommer ut til foreldre? Ikke alle sitter på internett og søker seg frem til informasjon på egenhånd. Her bør man faktisk tenke på å begynne med god informasjon til foreldre helt fra svangerskaps oppfølgingen hos jordmor, informasjon på barsel og sist men ikke minst informasjon på helsestasjonen.


Les også:
Europeisk  forskningsrapport - vil forby farlige forovervendte barneseter for barn under fire år


Sommeren 2008 ble det publisert en stor europeisk forsknings rapport. Statistikken var skremmende, det var forsket på ulykker i flere europeiske land hvor barn var omkommet. Spesielt var tallene fra England svært triste: 6 av 8 barn som døde hadde overlevd hadde de sittet bakovervendt.

Her er en historie fra virkeligheten om en familie som lærte viktigheten av å ha barna bakovervendt på den harde måten. Historien har heldigvis en lykkelig slutt. Familien kjemper nå for at andre foreldre skal få vite hvor viktig det er at barna sitter bakovervendt:

Les også:
Om bøyde ben

3 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin