torsdag 1. oktober 2009

Foreldre gambler med barnasEtt av to norske barn ikke godt nok sikret i bil og siden 2005 har 11 små barn i alderen 0-5 år mistet livet i bilulykker. Tallene kommer fra en artikkel hos Aftenposten i dag som tar for seg barnesikring og tellingen utført av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Av de 11 omkomne har noen vært feilsikret og enkelte barn har vært helt usikret.

Les også Trygg Trafikks artikkel Barn feilsikret i dødsulykker.

Kristin Øyen i Trygg Trafikk er skuffet over at så mange barn er for dårlig sikret i bil:

–Hadde du forventet at flere var sikret etter anbefalingene?

–Ja. Det vil være vanskelig å leve med at man ikke gjort ting på best mulig måte hvis det først skjer en ulykke, sier Øyen.


Foreldrene svikter i det daglige

Mange er flinke til å sikre barna når de skal ut på ferie, men hjemme i nærmiljøet på de korte turene er det dessverre svært mange som enten lar vær å sikre barna sine i bilen eller sikrer de på en for dårlig måte. Tallene viser at barn som sitter sikret etter anbefalingene når ulykken først er ute svært sjelden omkommer, sjansene for å overleve er svært gode. Dessverre er det nok svært mange foreldre som ikke tenker over hvor store konsekvensene faktisk kan bli om de kjører med barna helt usikret.

Les også Trygg Trafikks artikkel Halvparten av barna sikres for dårlig i bil.

Stor forskjell på sikkerheten

Tommy Petterson, laboratoriesjef ved Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige, som er en av Nordens største eksperter når det gjelder sikring av barn i bil, forklarer hvor stor forskjellen er mellom de forskjellige sikringsmåtene:

–Det er stor forskjell. For en treåring som sitter rett i bilen uten bilbelte er beskyttelsen null. Ved bruk av bilbelte er beskyttelsen 18 prosent. Med fremovervendt stol 60 prosent, og ved bruk av bakovervendt stol er treåringen 92 prosent sikret, sier Pettesson.


  • Husk at barn helt opp til min. fire årsalderen bør sitte i bakovervendt barnesete.
    - Mytene om at man må ha en utrolig stor bil for å få det til er ikke riktig. Man får bakovervendte seter som passer selv i små biler som VW Polo, Nissan Micra ol. småbiler.

  • Husk at store barn også skal sikres i bilen(i følge loven: 135/150 cm).
    - Det tryggeste for de store barna er beltestol med god rygg og sidestøtte, bruk den så lenge som mulig. Bare pute gir dårlig beskyttelse.
Aftenpostens artikkel anbefales til alle som har barn.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin