onsdag 8. juli 2009

Norske foreldre blåser i å sikre spedbarna i bilen

Bildet over viser en seks timer gammel gutt trygt sikret i et bakovervendt barnesete, klar til hjemreise fra sykehuset.

I går kveld publiserte Aftenposten en artikkel som viser at svært mange nybakte norske spedbarnsforeldre dropper å sikre barna i bilen. I løpet av en to ukers periode i juni har Trygg Trafikk og Statens Vegvesen foretatt tellinger ved fire sykehus i området Oslo og Akershus. 31 av 89 spedbarn var helt usikret eller feilsikret i bilen på vei hjem fra sykehuset.

–Et lite spedbarn som er usikret vil bli drept eller svært alvorlig skadet selv om det bare dreier seg om en kraftig oppbremsing, eller lettere kollisjon, sier Unni Knutli, distriktsleder for Trygg Trafikk og prosjektleder for sikring av barn i bil.


–Å ikke sikre spedbarn er omsorgssvikt, mener Knutli.

Det er trist at det står så dårlig til med kunnskaper om sikring av barn i bil i Norge. Vegtrafikk loven er krystallklar på at alle barn skal sikres i bil. Det er helt tydelig at man må inn på fødestua og helsestasjon med informasjon om riktig sikring av barn i bil(det burde egentlig vært en selvfølge for lenge siden på steder hvor man skal få informasjon om barn).

Nybakte foreldre bør ikke få lov til å forlate sykehuset i bil uten at spedbarnet er forsvarlig sikret.

Tellingen viser også at det ikke bare er spedbarna som er dårlig sikret men også små barn og voksne:
Samtidig som Trygg Trafikk og Statens vegvesen observerte sikring av spedbarn i bil, ble voksne og større barn også registrert i tellingen. To av ti voksne brukte ikke bilbelte, og tre av ti barn mellom ett og åtte år satt uten riktig sikkerhetsutstyr, ifølge observasjonene.

Les gjerne: Hvordan sikre spedbarn i bilen?

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin