torsdag 7. juni 2012

Lovlig, men livsfarlig.Loven om sikring av barn er utdatert, det påpeker Trygg Trafikk i en artikkel på sine nettsider i dag. Hvilke tanker gjør norske småbarns foreldre omkring dette? En utdatert lovgivning kan potensielt utsette barn for livsfarlige situasjoner.

Ikke bare er loven er utdatert men den kan også være svært forvirrende å tolke(det refereres både til barnas høyde, vekt og alder). Trygg Trafikk har laget en enkel oppskrift på hvordan man sikrest mulig kan sikre barn i bil på sine nettsider.

Her får dere en kort oppsummering:

Barn 0-13 kg: Skal sitte bakovervendt.

Barn 9-18 kg(9-25 kg): Bør sitte bakovervendt, sikkerhetsgevinsten er enorm. Fremovervendt er lovlig, men frarådes.

Barn 15-36 kg: Barn kan sitte bakovervendt i tilpassede seter til de veier 25 kg eller er for høye for disse setene. Etter dette bør de sitte i beltestol til de har nådd setets vekt eller lengdegrense. Pute er fortsatt tillatt, men bør ikke benyttes i det hele tatt.

Les mer om sikring av eldre barn.

Bilde: © Åshild Grinde Bergsvåg.


Når er barnet for høyt for sitt sete?
Det er viktig å følge med på om barnet vokser ut av setet på lengden. Å benytte seg av et sete som barnet er for langt til kan være meget farlig, så dette er det viktig å holde et øye med. Sete må byttes ut om barnet er for langt, selv om det enda er innenfor setets vektgrense.

Bakovervendt er barnet for langt når hodet ved ørene når setets kant.

Fremovervendt er barnet for langt når hodet til barnet når når kanten på setet.

Montering og seler
Setene må være korrekt montert og barnets seler må være STRAMME for at setet skal virke hensiktsmessig. Løse seler kan være livsfarlig selv ved mindre farlige sammenstøt.

AIRBAG/KOLLISJONSPUTE:
OBS!
 Sitter barnet bakovervendt i forsetet er det ulovlig med aktiv airbag. Airbagen skal slås av, da en aktiv airbag kan drepe barnet om den løser seg ut. Fremovervendt er det ingen lov som tilsier at airbagen må slås av, men den er konstruert for å beskytte voksne mennesker på over 140 cm i kombinasjon med bilbelte. Så anbefaling er at airbagen skal være avslått også for fremovervendte barn da den kan gjøre store skader også på barn som sitter fremovervendt.

5 åring bakovervendt.
Bilde: © Mari Høe
Europa ønsker å forby fremovervendte seter for barn under 4 år
Det er nå fire år siden det Europeiske forbrukerrådet, ANEC, publiserte sin store forskningsrapport som omhandlet sikring av barn i bil. ANEC studerte ulykker i Sverige, USA og England hvor barn omkom og konkluderte med at det hadde blitt et alt for stort sprik mellom lovgivningen og hva som faktisk er det sikreste for barna. ANEC anbefalte at alle fremovervendte barneseter for barn under 4 år burde fases ut av markedet. Det jobbes stadig for dette, men så langt har lite skjedd, det er trist for hver eneste dag dør to små barn i bilulykker i Europa og langt fler blir svært alvorlig skadd.


Visste du forresten?
At kravene, ECE-godkjenningen, for godkjenning av bilbarneseter i Europa fylte 31 år i februar i år?
At reglementet ikke har krav til om sidekollisjonstest? Sidekollisjonstester blir bare utført i forbrukertester.

Det er høy tid med både ny lovgivning og et nytt reglement for godkjenning av barneseter. Når oppblåsbare barneseter kommer igjennom godkjenningskravene sier det seg selv at noe burde gjøres for å skjerpe inn reglementet. Godkjenningsstemplet sier noe om at setet er godkjent etter visse minimumskrav.

Hvilke endringer mener du loven bør komme med i, eller endres i, lovgivningen? 

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin