lørdag 13. september 2008

Barn er for dårlig sikret i bilen

Slik sikrer du dine små barn optimalt i bilen - videosnutt:


6 av 10 norske barn er i dag for dårlig sikret i bilen, dette er for dårlig!

Håper flest mulig foreldre tar til seg denne informasjonen, har du bilsyke barn så finner du mange tips mot bilsyke her.

VG
har endelig skrevet en artikkel om bakovervendt sikring av barn, dessverre så inneholder artikkelen en feil. VG skriver :

Dagens lov sier at alle barn opp til fylte 4 år skal sitte i godkjente barnestoler.
Forskriften sier følgende:
b)Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.
c)Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn under 150 cm og over 135 cm bruke ordinært bilbelte.
d)Der bilbelte ikke er montert, skal barn yngre enn 3 år ikke transporteres, og barn som er 3 år eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke transporteres i fremre seterad.Bilder av større barn bakovervendt kan sees her
.

0 kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin